CHCETE ZDE KOUŘIT?

PRAVOVOLBY.CZ

vtipy

petice

argumentář

v médiích

kontakt

Podívejte se, jak "váš" poslanec hlasuje o "protikuřáckém" zákonu. Řekněte mu svůj názor!

nepodpoří zákon

poslanců je pro

 PrávoVolby

17

44

poslanců je proti

 PrávuVolby

podpoří zákon

17

poslanců

má výhrady

122

poslanců

se nevyjádřilo

5

12

4

3

1

1

0

1

1

1

0

2

0

3

2

0

0

16

9

9

9

7

8

5

5

6

16

8

9

3

1

0

2

4

0

0

2

0

0

3

0

1

0

4

2

1

9

2

2

4

5

2

3

4

1

2

Doporučení poslaneckých klubů:

  • ODS - zamítnout
  • ANO - podpořit

U některých poslanců nebylo možné dohledat jejich výroky, proto jsou označeni jako nevyjádřil se.

Některé poslanecké kluby mají doporučeno jednotné hlasování, jiné ne. I tím se dá řídit u jednotlivých zákonodárců.

 

  • ČSSD - podpořit
  • ÚSVIT - nemá jednotné doporučení

 

  • KSČM - nemá jednotné doporučení
  • TOP 09  - podpořit

Jsme liberálně smýšlející lidé, kterým se nelíbí restrikce státu v mnoha oblastech. Jedno ze základních práv demokratické společnosti je právo podnikat a vlastnit majetek. Věříme, že každý podnikatel má právo rozhodovat o tom, jaký podnik bude mít. Podnikatelé v pohostinství pak o tom, jestli bude jejich podnik čistě nekuřácký, kuřácký, či se stavebně oddělenými prostory, jako je tomu nyní. Přijde nám nesmyslné, že stát má určovat, jak bude podnikatel vést svoji hospodu, restauraci, kavárnu, či bar. Je to jeho majetek, on ví, jací lidé mu tam chodí a co požadují. Je to jeho PRÁVO VOLBY .

 

Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že stávající situace je dostačující a proto jsme se rozhodli založit tyto stránky a tuto petici.

Pokud jste stejného smýšlení, podpořte nás podpisem petice. Zde je seznam míst, kde jsou k dispozici.

Pokud vlastníte podnik, nebo provozujete podnik, kde jste ochotni petici dát k podpisu, kontaktujte nás.

 

PETICE

na podporu zachování současného stavu v oblasti regulace kouření

dle § 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

My, níže podepsaní, požadujeme zachování současného stavu v oblasti regulace kouření v zařízeních společného stravování (tj. jídelnách, restauracích a barech). Žádáme, aby byla zachována možnost provozovatelů těchto zařízení rozhodnout o tom, zda se bude jednat o prostor kuřácký či nekuřácký, či o oddělené prostory, a tak bylo zachováno právo deklarované v Listině základních práv a svobod - svobodně podnikat a vlastnit majetek. Dále pak žádáme, aby bylo zachováno právo občanů ČR se svobodně rozhodovat, jaký typ zařízení budou navštěvovat. Navrhované striktní omezení by bylo zásahem do práv deklarovaných ústavním pořádkem České republiky.

 

Petici podává: SMOKING S, o.s. Heřmanova 9/1119 Praha 7 17000

Osoba oprávněná jednat za o.s.-  Marek Libert Heřmanova 9/1119 Praha 7 17000

Významní signatáři

K dnešnímu dni podepsalo petici

osob

22851

Argumentář

V médiích

1. Slovo úvodem

Každý jsme jiný. Někdo kouří, jiný nekouří. Někomu kouření nevadí, jiný ho zavrhuje. Nevyhraněný názor má na tento fenomén málokdo. Tím spíš bychom měli zpozornět a začít věcně diskutovat o regulaci kouření v restauracích, o právech a povinnostech provozovatelů, zaměstnanců a hostů a vůbec o celém českém pohostinství jako takovém. Současný návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami bude totiž největším zásahem do tohoto sektoru za posledních 20 let. Každý z nás by proto měl znát fakta a racionální argumenty, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda s novou revoluční regulací souhlasí či nikoliv.

 

2. Zachovejme právo svobodné volby

Jedním z nejcennějších přínosů svobodné demokratické společnosti je právo volby. Zachovejme ho restauracím i jejich hostům! Provozovatelé by měli i nadále sami rozhodovat o tom, zda jejich provozovny budou kuřácké či nekuřácké, eventuálně zda budou mít oddělené nekuřácké prostory od kuřáckých. Stejně tak hostům by mělo zůstat právo zvolit si, jaký typ zařízení navštíví. Zákaz kouření upírá právo provozovat i navštěvovat kuřácké restaurace, protože prostě nebudou existovat. Argument nevědomého poškození zdraví pasivním kouřením není relevantní, protože negativní důsledky kouření jsou velmi dobře známy a neustále všude připomínány. Stejně tak neobstojí požadavek na ochranu zaměstnanců. Zdraví personálu je poškozováno v celé řadě dalších profesí, i těmto lidem však zůstává možnost svobodně se rozhodnout, jaké povolání vykonávat.

zobrazit více

Kontakty

Petici podává: SMOKING S, o. s. Heřmanova 9/1119 Praha 7, 170 00 www.smokingsos.cz

 

Osoba oprávněná jednat za o. s. - Marek Libert Heřmanova 9/1119 Praha 7, 170 00

 

Buďte informováni o novinkách

Odesláno, děkujeme!

The server encountered an error.

Odesláno, děkujeme